Uten skilt ved fylkesveien kjører kundene forbi. Tyssebotn har mange års erfaring i å skrive nye skilt — som så blir fjernet av veimyndighetene.

I går lovet både samferdsels- og landbruksministeren med et samlet pressekorps som vitner at Norge neste år skal ha et nasjonalt system for skilting til gårder som tilbyr overnatting og selger mat.

Ferske tall for Nordlandsforskning sier at norske gårder huser 19.000 årsverk knyttet til annet enn tradisjonell gårdsdrift. Det omfatter alt fra gårdsturisme og butikkdrift til salg av landbruksmaskiner og privat konsulentvirksomhet.

Til sammenlikning utgjør norsk melkeproduksjon 25.000 årsverk.

— Dette er ikke småpulteri som aldri kan bli til noe. Dette står på egne bein og kan bli noe stort, spår Sponheim.

De nye skiltene blir ens for hele landet og får faste gjenkjennelige symboler på brun bunn. Detaljene rundt nyordningen skal utformes av de to departementene i samarbeid med Statens vegvesen og organisasjonene for landbruk og gårdsturisme.

NESTEN UBRUKELIG: Fire sekunder tar det fra bilføreren leser skiltet med geitost til krysset er passert. Neste sommer skal det bli skikk på skiltingen, lover ministrene.<p/>FOTO: KNUT STRAND