– Denne dagen er en milepæl for miljøsaken, sier Gro Harlem Brundtland i en pressemelding.

FNs klimapanel legger med sin dokumentasjon på klimaendringene grunnlag for en bærekraftig utvikling, mener Brundtland.

– Over lang tid har FNs klimapanel, IPCC, klart å skape et solid faktagrunnlag. Dermed er stadig flere land nå beredt til handling, sier Brundtland.

Brundtland peker på at Al Gore har vært en foregangsmann for miljøsaken i flere tiår, samtidig som hun vil understreke FNs generalsekretær, Ban Ki-moons, viktige rolle. Han har det siste året satt klimasaken på toppen av sin dagsorden og rettet verdens statslederes oppmerksomhet mot denne store trusselen mot menneskeheten, ifølge Brundtland.