Pengene skulle brukes til drift av partiets stortingsgruppe, men ble i stedet brukt til å drive valgkamp høsten 2001. Blant annet har Kystpartiets stortingsgruppe betalt en regning på 10.000 kroner for reparasjon av Bastesens private båt.

Stortingets presidentskap valgte i fjor høst likevel å godkjenne partiets regnskap for 2001.

— Det ble godkjent under tvil og med mange føringer om at regnskapsrutinene måtte skjerpes inn, sier Stortingets direktør Hans Brattestå. Godkjennelsen ble gitt til tross for at revisoren hadde trukket seg i protest.

Bastesen sier selv at saken er ute av verden ettersom regnskapet er godkjent av Stortinget. Han forklarer utbetalingen til sin private båt med at båten er brukt mye til representasjon og turer for partiet uten at han har belastet partiet med en eneste krone.

Samtidig erkjenner han at han tøyde regelverket ved å bruke penger som var øremerket stortingsgruppa til partiets valgkamp. Men partiet får ikke partistøtte, derfor måtte pengene hentes der de var å hente, sier Bastesen, som også viser til at han har hatt store personlige utlegg for partiet.

(NTB)

URYDDIG REGNSKAP: Steinar Bastesens pengebruk ble godkjent under tvil av Stortinget.
FOTO: MARIT HÆREID