Hendelsen skjedde natt til en fredag i fjor sommer. Mannen ville ikke la seg pågripe, hentet en boks med CS-gass og sprayet mot politiet.

Får man gassen i øynene blir man blindet og uvel.

36 timer samfunnsstraff

Denne uken ble han dømt for ved vold å ha forsøkt å hindre en offentlig tjenestemann i å gjøre jobben sin.

Han ble også dømt for ved to tilfeller å ha ervervet tåregass uten tillatelse fra politiet.

Mannen, som er straffet for legemsfornærmelse tidligere, ble dømt til 36 timer samfunnsstraff.

I dommen går det frem at vold mot politiet normalt skal gi ubetinget fengsel om det ikke er spesielle forhold som taler for noe annet.

– Svært belastende

Retten mente det var spesielle forhold her: Det ble ikke utøvet direkte fysisk vold, forholdet er over et år gammel på grunn av en smule treghet i politiet samt at «et fengselsopphold vil bli svært belastende for siktede.» Retten viser blant annet til 29-åringens helsesituasjon.

Mannen satt fire dager i varetekt da han ble pågrepet.