Det er budsjettall fra alle de fire helseregionene som viser hvor mye penger de brukte på konsulenter og eksterne eksperter i løpet av fjoråret.

Alt fra IT-konsulenter og strateger til innleid økonomipersonell finnes under totalsummen på 786 millioner kroner. Helse Sør-Øst alene har brukt 434 millioner kroner, melder NRK.

– Veldig høy sum

– Det er ikke et mål for oss å bruke så mye konsulenter så mulig, men det er heller ikke et mål å bli en stor byråkratisk organisasjon. Derfor har vi valgt å leie inn nødvendig kompetanse eksternt, sier informasjonssjef Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst.

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo, Ragnhild Kvålshaugen, har forsket på konsulenter og er skeptisk til bruken av disse ved sykehusene.

– Det virker for meg som en veldig høy sum. Hver enkelt organisasjon bør ta en vurdering på hva man egentlig får ut av de konsulenttjenestene man betaler for, og for meg virker det som om sykehusene nå bør starte med dette, sier Kvålshaugen.

Helseforetakene bruker en rekke ulike konsulentbyråer, blant annet kjente navn som Ernst&Young, Deloitte og McKinsey.

– Utrolige tall

Fremskrittspartiets nestleder Per Arne Olsen er opprørt over tallene.

– Dette er helt utrolige tall. Det vi trenger i helsevesenet er ikke flere konsulenter, direktører og økonomer. Vi må slutte å tro at vi kan omorganisere oss til det bedre ved å bruke masse penger på konsulenttjenester, sier Olsen.

Han mener sykehusene må konsentrere seg mer om primæroppgaven, nemlig pasientbehandling.

Høyres nestleder Erling Lae hever også øyenbrynene.

– Det må i alle fall være lov å stille noen kritiske spørsmål rundt dette. Fellesskapets helsepenger skal gå til behandling og pleie, og hvis det er slik at de går til administrasjon så er det noe galt, sier han.