Slottet har ikke tidligere villet si hva den doble 70-årsfeiringen som samlet store deler av Europas kongehus, kostet. Heller ikke i Hoffets regnskap for 2007 som ble offentliggjort fredag, står det spesifisert hva Slottet måtte punge ut med.

På direkte spørsmål fra Dagens Næringsliv bekrefter imidlertid kommunikasjonssjef Astrid Versto på Slottet at det er bursdagsfeiringene i februar og juli i fjor som skjuler seg bak regnskapsposten arrangementer – som er oppført med 5,4 millioner kroner.

– Det er riktig at det er utgiftene Hoffet hadde til kjøp og innleie av varer og tjenester i forbindelse med bursdagsfeiringene. Kostnadene vi hadde med å leie inn en del eksternt personell er også med her, men lønnsutgiftene til egne ansatte som jobbet med 70-årsfeiringene er ikke med, sier Versto til Dagens Næringsliv.

Hva synes du om saken? Si din mening her.