Hver elev kostet i snitt 42.700 kroner i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er fortsatt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye penger de bruker per elev. Bjarkøy i Troms er i en særstilling på topp med nær 102.800 kroner, mens Våle kommune i Vestfold bare bruker 24.000 kroner per elev.

Av de fire største byene bruker Oslo mest per elev i grunnskolen, og er den eneste som ligger over landsgjennomsnittet med 43.700 kroner.

Bergen brukte nær 40.000 kroner, mens Stavanger ligger på bunnen med en utgift på litt over 31.000 kroner per elev. Trondheim brukte 33.000 kroner.

NTB