Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder å bruke penger på utdanning, skriver Aftenposten.no.

Kun USA og Sveits slår oss når det gjelder å bruke penger på skolesystemet. USA ligger aller høyest, og bruker litt over 14.000 dollar i året, mens Sveits ligger på drøyt 13.000.

NB: Alle tall i rapporten er oppgitt i dollar, og summene er konvertert til dollar ved bruk av såkalt kjøpekraftsparitet.

Norge ligger på en god tredjeplass og bruker 12.000 dollar pr. år, viser den årlige rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Education at a Glance 2010, som offentliggjøres klokken 11 i dag. Aftenposten.no har fått tilgang til den 470 sider tykke rapporten på forhånd, og der er tallenes tale klar, både når det gjelder ressurser, og tidsbruken:

Bruker lite tid i norske klasserom Norske barn bruker langt mindre tid i klasserommet enn andre barn i OECD-land. Vi kommer bare på 23 plass av totalt 30 land når man rangerer hvor mye tid barna tilbringer i klasserommet fra de er 7 til de blir 14 år. I gjennomsnitt får barna 6777 timer undervisning i denne perioden.

Israel er det landet der elevene får mest undervisning, mens i barna i polske skoler får minst undervisning.

Norske lærere har heller ikke noe å juble over. Lønnsmessig ligger de kun på 19. plass av totalt 32 land, når man regner lønnen ut i fra 15 års ansiennitet og erfaring.

Luxemburg og Sveits er landene som betaler sine lærere aller best, mens de østeuropeiske landene Polen, Ungarn og Estland er på bunn. OECD-gjennomsnittet er på 41.927 dollar i årslønn for lærere 15 års ansiennitet. Norske lærere tjener kun 37.023 dollar i året.

Norge ligger også midt på treet når det gjelder antall undervisningstimer i ungdomsskolen, og oppnår en 17. plass, med 654 timer i gjennomsnitt. Dette er milelangt bak USA som troner øverst med 1068 timer. Hellas er på bunn med bare har 429 timer totalt.

10.000 dollar per elev Selv om lærernes lønninger er dårlig, er det lite å si på statens pengebruk på utdanningssystemet i Norge.

Vi har tredje høyest utgifter per elev i barneskolen, med cirka 10.000 dollar per elev per år, så vidt bak USA. Luxembourg ligger desidert øverst i denne klassen, og bruker 14.000 dollar per elev i barneskolen. Gjennomsnittet i OECD er på litt over 6000 dollar.

For Norges del holder utgiftene seg på 10.000 per elev i ungdomsskolen, men gjør et lite hopp til drøyt 13.000 per elev i den videregående skolen. Også for disse høyere trinnene ligger henholdsvis Luxembourg og USA foran oss.

Når det gjelder utgiftene til høyere utdanning er det USA som er desidert best i klassen, med utgifter på nesten 27.000 dollar per student. Tilsvarende tall for Norge er 17.000 dollar. Andre land som bruker mye penger per student i høyere utdanning er Sveits (21.000 dollar), Canada (20.000 dollar), Sverige (drøyt 18.000 dollar), Danmark (drøyt 16.000 dollar), Storbritannia (litt under 16.000 dollar) og Nederland (16.000 dollar). Tallene for Sveits og Canada gjelder bare offentlige institusjoner.