Både i penger og i utdanning av nye forskere ligger Norge sist i Norden, viser en utredning fra Universitets— og høyskolerådet (UHR).

— Forskjellen er himmelvid, sier generalsekretær i UHR Ola Stave til Aftenposten.

Norge brukte 1,53 prosent av brutto nasjonalproduktet på forskning i 2005. Sveriges andel var høyest i Norden med 3,9 prosent. Finland brukte på 3,5 prosent og Danmark 2,4 prosent av brutto nasjonalproduktet.

Norge utdanner også færrest nye forskere. Målt i forhold til innbyggertallet ble det produsert 185 doktorgrader per 1 million innbyggere i Norge i 2005. Sverige er nordiske mestere med 330 doktorgrader per 1 million innbygger. Tallene for Danmark og Finland her henholdsvis 196 og 271.

Totalt brukte Norge snaut 30 milliarder kroner på forskning i 2005, mens Danmark lå 10 milliarder kroner høyere. I Finland sto forskningen for 49 milliarder kroner, mens Sverige brukte 99 milliarder kroner, viser tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).