Denne utgiftsposten er nemlig den flest lesere har merket som «interessant» mens de har gått gjennom databasen med departementenes utgifter.

Da Miljøverndepartementet byttet kontor, fikk alle ansatte ny Iphone5. Prislapp: 1,4 millioner kroner.

I forbindelse med departementets flytting fra Myntgaten til nye lokaler i Kongens gate, gikk de over fra å bruke fasttelefoner til å bruke mobiltelefoner.

Alle fikk nye

Det betydde at alle de 200 ansatte i departementet fikk seg flunkende nye telefoner.

— Hvorfor var det nødvendig å kjøpe inn 200 nye telefoner? Måtte alle ansatte ha Iphone 5?

— Alle ansatte må ha mobiltelefon. Iphone 5 var den smartelefonløsningen som vår IKT-leverandør Departementenes servicesenter (DSS) hadde tilgjengelige løsninger for på beslutningstidspunktet, svarer kommunikasjonssjef i Miljøverndepartementet, Jon Berg.

Han påpeker samtidig at Innkjøpet er gjort i henhold til felles rammeavtale mellom leverandør og departementene.

- Sparer dere penger på å gå over fra fasttelefoni til mobiltelefoni?

— Det som har vært avgjørende for oss er at vi går fra enkelt kontor for ansatte til kontorlandskaper med muligheter med mer fleksible arbeidsformer.

Har ikke gjennomført kurs

Berg forteller videre at de ikke har gjennomført kurs for bruk av de nye telefonene, men at de ansatte får veiledning fra departementet i bruken.

BT sin gjennomgang av departementenes kontoer, viser at dette var nødvendig i Helse- og omsorgsdepartementet. I 2012 brukte de totalt 60.000 kroner på to kurs hvor bruk av telefon ble tatt opp.

MEST INTERESSANT: Flest lesere har markert utgiftsposten til Miljøverndepartementet som interessant. Alle de 200 ansatte fikk nye telefoner da departementet byttet arbeidsplass.
ARKIV

Det ene kurset handlet om I bruk av Iphone og Telenors mobile bedriftsnett.

— I forbindelse med flyttingen til nye permanente lokaler, ble det vedtatt at vi skulle ha mobiltelefoner som primær telefoniløsning. I den forbindelse ble det avholdt kurs for alle ansatte i HOD i bruken av iPhone, i tillegg til opplæring i bruken av appen Telenor Mobilt Bedriftsnett, som var sentral i forhold til bruken av iPhone som primær telefon, skriver rådgiver i kommunikasjonsenheten til HOD, Kaja Rynning Moen, i en epost.

Flere kurs

I etterkant ble det holdt et oppfølgingskurs.

— Dette var for de som følte at de trengte litt mer opplæring, pluss de som ikke fikk anledning til å være med på første kurset, forklarer Rynning Moen.

I tillegg til disse kursene har HOD sine ansatte også fått anledning til å delta på kurs i chatteprogrammet MS Lync, et kommunikasjonsprogram likt MSN Messenger.

— Kurset i MS Lync er for at de nyansatte og vikarer skal komme raskt i gang med bruk av MS Lync. Kursene har også vært kjørt for alle ansatte i HOD, med spesiell vektlegging på IKT-Sikkerhet.

Grei forklaring fra departementene på pengebruken? Diskuter under.