Forskere i Statistisk sentralbyrå har analysert strømforbruket hos husholdninger og bedrifter gjennom dagen, uken og året.

De har blant annet funnet at strømforbruket når en topp mellom klokken åtte og ti om morgenen.

Det høyeste forbruket av elektrisitet som noen gang er registrert i Norge, var 5. februar 2001 i 10-tiden. Rekordforbruket førte til høye spotpriser flere timer den dagen, noe som indikerer at produksjonen nærmet seg kapasitetsgrensen, heter det i rapporten. Les den her.

Slike ekstreme topper er sjeldne, men de kan føre til store belastninger på kraftsystemet når de oppstår. Forskerne mener en løsning kan være å spre forbruket til andre tider av døgnet, ved å innføre prisdifferiensiering.

Et annet virkemiddel kan være å kople ut varmtvannstanken når belastningen på kraftsystemet er størst. Problemet er at det vil kunne føre til en ny forbrukstopp når tankene koples på igjen, påpeker forskerne.

Næringskundene har én forbrukstopp mellom klokken 8 og 10, mens husholdningene har to forbrukstopper, én om morgenen og én om kvelden. Om morgenen ligger den stort sett mellom klokken 8 og 9 gjennom hele året. Om kvelden varierer tidspunktet, avhengig av årstiden.

Sparer du på strømmen? Skriv noen ord i kommentarfeltet nedenfor.

5. februar 2001 brukte nordmenn så mye strøm at det nærmet seg kapasitetsgrensen.
BERGENS TIDENDE