— Det blir helt naturlig for meg å ta dette opp som tema i komiteen, og jeg har all grunn til å tro at jeg vil få oppslutning om mitt syn, slik at det ikke blir noe av Hagas luftige prosjekt, sier Øye til Bergens Tidende.

Han har i fem år vært leder i det mektige kartellet LO Stat og er en av de faste medlemmene i samarbeidskomiteen som møter fast hver mandag klokken 14.

Øye presiserer at utflyttingsplanene bare er ett eksempel på saker som det er naturlig å behandle i samarbeidskomiteen.

Han sier videre at både LO-leder Gerd-Liv Valla og de andre fagforeningslederne som deltar i samarbeidskomiteen har gitt ham full støtte i kampen mot flytteplanene. Åslaug Haga har på sin side, også etter valget, bebudet hard kamp for å flytte 6.000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo i kommende stortingsperiode.

Morten Øye beklager at det ikke har vært mulig å få Haga til å konkretisere flytteplanene.

Alle toppene er med

Samarbeidskomiteen er et av de viktigste organer som illustrerer det nære hopehavet mellom LO og Arbeiderpartiet. Her sitter hele toppledelsen i partiet (Jens Stoltenberg, Hill-Marta Solberg og Martin Kolberg sammen med faglig-politisk sekretær Finn Jota).

Fra LO møter Gerd-Liv Valla, nestlederne Roar Flåten og Geir Mosti, hovedkasserer Bente N. Halvorsen, sjeføkonom Stein Reegård, forbundslederne Kjell Bjørndalen, Jan Davidsen, Sture Arntzen og kartelleder Morten Øye. Dette året er det Valla som leder møtene i komiteen.

«Bare» uformelle samtaler

Fagforeningsrepresentantene er med andre ord i solid flertall. Men det fattes ikke formelle beslutninger. På møtene, som varer halvannen times tid, er det «bare» uformelle drøftinger om aktuelle saker, sier Finn Jota til Bergens Tidende.

— Men det er likevel et viktig organ?

— Ja, det har alltid vært viktig, men helt uavhengig av om vi har hatt regjeringsmakten eller ikke. Jeg vil likevel presiserer at de formelle beslutninger tas andre steder, sier Jota videre.

Han opplyser samtidig at møtene i samarbeidskomiteen vil fortsette som før og etter samme mønster som de alltid har fulgt, selv om enkelte av deltakerne får et enda tettere møteprogram enn hittil.

Må være på vakt

I SV og Senterpartiet vil man forståelig nok være på vakt og passe på at ikke viktige saker blir reelt avgjort i uoffisielle organer som for eksempel samarbeidskomiteen.

— Vi vet at mye blir avgjort der, men de to andre partiene må ha som utfordring å hindre at ikke for mye blir fastlagt i denne komiteen. Jeg føler foreløpig ingen uro i så måte. Jeg er trygg på at de tre samarbeidspartiene vil finne frem til spilleregler som alle aksepterer, sier Per Østvold til Bergens Tidende.

Østvold er både leder i Transportarbeiderforbundet, medlem av SVs sentralstyre og nylig valgt inn i den såkalte referansegruppen som skal være korrektiv til SV-ledelsen under regjeringsforhandlingene.

— Er det naturlig at LO blir representert i regjeringen?

— Det har vel alltid vært slik, og jeg ser det ikke som unaturlig at Gerd-Liv Valla plasserer en av sine egne som statsråd, mener Østvold. Og da mener han en som også hører til Arbeiderpartiet.

VIKTIG KOMITÉ: LO-leder Gerd-Liv Valla leder møtene i den viktige samarbeidskomiteen.<p/>ARKIVFOTO: SCANPIX