– Det er klare anbefalinger når det gjelder operasjonsmetode. Livmor bør fjernes fra skjeden eller ved kikkhullskirurgi. På tross av dette ender over halvparten av kvinnene med åpen kirurgi, sier Jeanne Mette Goderstad, overlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Hun har gjort en studie om valg av operasjonsmetode for de vanligste gynekologiske lidelsene. Studien publiseres i Tidsskrift for Norsk Legeforening.

Åpen kirurgi

Den mest skånsomme metoden er kikkhullskirurgi, der instrumenter føres inn gjennom åpninger på mellom fem og ti millimeter. Livmoren deles så opp og fjernes i små biter.

I 2006 fjernet 3000 kvinner livmoren på grunn av muskelknuter og blødningsforstyrrelser. 62 prosent av dem ble behandlet med åpen kirurgi, der legen skjærer seg inn gjennom bukveggen.

Jeg tror mange velger denne metoden fordi de ikke behersker de andre teknikkene.

Overlege Jeanne Mette Goderstad, Oslo Universitetssykehus

Ved fjerning av cyster på eggstokkene var det 41 prosent av de 1600 behandlingene som ble utført med åpen kirurgi.

Ved graviditet utenfor livmoren var det 14 prosent av det 560 operasjonene som ble utført med åpen kirurgi.

– Åpen kirurgi er en trygg metode, men de andre metodene gir lavere risiko for infeksjon og smerter etter operasjonen, kortere tid på sykehus, kortere sykmeldinger og mindre risiko ved senere operasjoner gjennom magen, sier overlegen.

Store sykehus flinkest

I studien av gynekologiske behandlinger i perioden 2003–2006, fant Goderstad store forskjeller i valg av metode mellom sykehusene, til tross for at det er et prinsipp at det skal være et godt og likeverdig tilbud til alle, uavhengig av bosted.

Det er de mindre sykehusene som oftest velger åpen kirurgi, ifølge undersøkelsen.

– Ved tre av de seks største sykehusene er åpen kirurgi den vanligste metoden. Helse Sør-Øst skiller seg positivt ut, men det er store variasjoner innenfor regionene, sier Goderstad.

Hun tror manglende kompetanse er en av hovedårsakene til variasjonene i operasjonsmetode.

– Alle pasienter egner seg ikke for kikkehulls— eller vaginalkirurgi, men vi tror at mange sykehus velger åpen kirurgi fordi det er tradisjon for det der. Jeg tror også at mange velger denne metoden fordi de ikke behersker de andre teknikkene, sier hun.

– Legene må bli trygge

Hun etterlyser mer spesifiserte krav i spesialistutdanningen og opprettelse av et kompetansesenter for kikkhull- og vaginalkirurgi. Kvinnene bør også få informasjon om de ulike metodene.

– Jeg tror ikke kvinnene vil finne seg i å bli operert med en metode som ikke er anbefalt, sier Goderstad.

Torunn Janbu, president i Den norske legeforeningen, mener det må investeres mer i utstyr og at sykehusene bør sette av mer tid til praktisk opplæring.

– Legene må bli trygge på teknikkene, sier hun.

Jeg tror ikke kvinnene vil finne seg i å bli operert med en metode som ikke er anbefalt.

Leder for Norsk gynekologisk forening, Rolf Kirschner, mener det er vanskelig å si om tallene fra studien er kritikkverdige.

– Forholdene må bestemme hvorfor en gjør et visst inngrep, og de er så variable er at det vanskelig å si hva som er de riktige tallene. Pasientene er ulike, utstyret er ulikt og kompetansen er ulik.

Han forteller at det har vært stor utvikling i behandlingstilbudet.

– For 10-15 år siden ble alt gjort med åpen kirurgi, sier han.

Hva mener du om saken? Bruk kommentarfeltet.