Av 1.373 bedriftsledere hevder 30 prosent at de har benyttet seg av anledningen til å kvitte seg med flere ansatte enn de strengt tatt har vært nødt til.

Et flertall av lederne ser på finanskrisen som en anledning til å holde lønningene nede. Flere bedriftsledere utnytter nedgangstidene så langt det lar seg gjøre.

Dyktighet til «god pris»

To av tre ledere mener at de i dagens marked kan skaffe seg dyktig arbeidskraft til «en god pris», viser arbeidsmarkedsundersøkelsen fra Proffice.

— Dette står i skarp kontrast til situasjonen for halvannet år siden da arbeidstakerne brukte det stramme arbeidsmarkedet til å presse lønningene opp, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice.

Sju av ti bedriftsledere som har måttet nedbemanne den siste tiden, mener bedriften ikke opplever store tap, fordi de mest verdifulle ansatte fortsatt jobber der.

- Effektiviserer

Samtidig kvitter bedriftslederne seg nå med ansatte de ikke ønsker å beholde.

— Alle vet at det er vanskelig å bli kvitt en ansatt uten saklig grunn. Å hevde at vedkommende svekker det faglige eller sosiale miljø i bedriften er ikke alltid like lett å bevise. Derfor er jeg ikke overrasket over at mange ledere sier at de benytter seg av finanskrisen til å effektivisere bedriften på denne måten.

Samtidig ser et flertall av lederne på finanskrisen som en anledning til å holde lønningene nede, og at nye medarbeidere kan rekrutteres til «en god pris».

Flere bedriftsledere utnytter nedgangstidene til sin fordel.

- Fortjener høyere lønn

Men arbeidstakerne ser på dette med litt andre øyne enn arbeidsgivere. Til tross for høy og økende arbeidsledighet er det både mot og selvtillit å spore hos arbeidstakerne.

Én av ti arbeidstakere av de 1.452 arbeidstakerne som er intervjuet, frykter at de kan miste jobben. Hele 80 prosent av arbeidstakerne mener derimot at de fortjener lønnsøkning, uavhengig av krisen, og dette synet er basert på egen oppfatning av kompetanse og arbeidsinnsats. Nær halvparten av dem som ikke får lønnen sin regulert via fagforening, sier at det er realistisk å gå i lønnsforhandlinger til tross for dagens arbeidsmarkedssituasjon.

Bergerud kommer med en pekefinger til arbeidstakerne.

— Han eller hun er ikke mer verdt enn det arbeidsgiveren er villig til å betale dem, og det er viktig å stille realistiske krav til bedriftens økonomi. Men en bedrift må også sørge for at de ansatte som er igjen får utfordrende arbeidsoppgaver, sosialt velvære og god lønn, sier Bergerud.

Ansiennitet

Proffice-undersøkelsen avdekker også hva norske arbeidstakere mener bør telle høyest for at en ansatt skal få bli værende ved nedbemanning.

65 prosent av de ansatte mener at lang ansiennitet i bedriften teller mest, mens høy kompetanse plasseres på annen plass med 61 prosent. Vel 11 prosent mener at lang arbeidserfaring totalt sett bør telle mest, mens 4 prosent mener at en person som er både sosial og trivelig bør gå foran andre.

I denne forbindelse viser Proffice til en tilsvarende svensk undersøkelse, der sju av ti arbeidstakere svarer at høy kompetanse teller mest for å bli værende i en virksomhet. På andre plass med 54 prosent kommer lang ansiennitet.