Tirsdag morgen fortsatte utspørringen av Per Orderud i Eidsivating lagmannsrett. Veronica Orderuds forsvarer Heidi Ysen spurte om hva som hadde gjort sterkest inntrykk på ham da retten var på befaring på Orderud gård i forrige uke.

— Det som gjorde dypest inntrykk, var da vi kom inn i storstuen. Der var alt som tidligere. Et brudebilde av meg og Veronica hang på veggen. Da følte jeg at sårene hos foreldrene mine ikke var så dype likevel. Da hadde vi kanskje blitt en familie likevel, sa Per Orderud.

Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer Tor Kjærvik overtok deretter utspørringen av Per Orderud i Eidsivating lagmannsrett. (NTB)

INNTRYKK: Per Orderud sier at brudebildet gjorde sterkest inntrykk under befaringen.
FOTO: SCANPIX