LO kommune mener tilbudet fra KS innebærer svekkede faglige rettigheter på viktige områder for de ansatte, spesielt medbestemmelsesrett. De tillitsvalgte vil ikke få nok ressurser til å ivareta de ansattes rett til medbestemmelse, mener LO Kommune.

Hovedavtaleforhandlingene vil dermed bli en del av oppgjøret til våren. Fram til da gjelder den gamle avtalen. (NTB)