— I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen beregnet årets lønnsvekst til å være på 4,5 prosent. Regjeringens fremlagte forslag for årets trygdeoppgjør var på 4,0 prosent, altså 0,5 prosentpoeng lavere. Dette forslaget kunne vi ikke akseptere, sier Arnt Holte, forhandlingsleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til NTB.

Partene gikk hver sin vei like før klokken 4 torsdag.

Nå blir det opp til Stortinget å fastsette den endelige størrelsen for årets oppgjør, etter at regjeringen er kommet med et forslag.

(NTB)