Ifølge Politiets Fellesforbunds leder Arne Johannessen har de gitt opp fordi det ikke er mulig å få til en løsning de kan godta.

— Dette ble for vanskelig. Arbeidsgiver ville ha ekstreme unntak fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det gikk så langt at Politiets Fellesforbund som fagorganisasjon aldri kunne akseptert unntak i den grad Politidirektoratet la opp til. Ingen økonomisk kompensasjon kunne veie opp for at våre medlemmer ville blitt fritt vilt for sin egen arbeidsgiver, sier Johannessen i en pressemelding.

Forskrift

Regjeringen har utformet en forskrift som fastsetter arbeidstid i politiet. Forskriften ble vedtatt i statsråd fredag.

Partene har de siste dagene meklet med det mål for øye å bli enige om en ny arbeidstidsavtale, slik at forskriften ble unødvendig.

Politiets Fellesforbund hevder det i lang tid har vært en bemanningskrise i politiet, og sier publikum går glipp av mer politikraft ved at motparten ikke har kommet dem mer i møte.

Rettslige skritt?

— Man skaper ikke mer motiverte og arbeidslystne medarbeidere ved å vedta i forskrift at de skal unntas fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Politiets Fellesforbund har derfor ingen forhåpninger om at situasjonen i politiet roer seg og at publikum vil få en bedre polititjeneste, sier Johannessen.

Han varsler at hovedsammenslutningene i staten nå vil vurdere rettslige skritt for å få prøvd gyldigheten av den nevnte forskriften.

— Vi har fått juridiske uttalelser som sier at det ikke finnes hjemmel for forskriften. Dette vil vi nå følge opp, sier han.