LO og Unio brøt først forhandlingene med KS, før KS noe senere brøt forhandlingene med Akademikerne og YS.

Onsdag tilbød arbeidsgiversiden KS et generelt tillegg på 1 prosent og at det avsettes 1,5 prosent til lokale tillegg. I tillegg skal minstelønnssatsene heves.

Dette tilbudet har vakt liten begeistring hos de ansatte i kommunene, som spesielt er provosert over at den lokale potten var så stor sammenlignet med det sentrale tillegget.

Det er Dag Nafstad som blir meklingsmann for kommuneforhandlingene.