En konsekvens av bruddet er at Norge og EU ikke fastsetter totalkvoter for fellesbestander i Nordsjøen og Skagerrak.

Norge og EU har forhandlet i mange runder i løpet av høsten om en bilateral fiskeriavtale for 2010 uten resultat. Tidligere i høst brøt EU forhandlingene om fiske av makrell i EU-sonen.

– Vi har vært konstruktive og strukket oss svært langt for å oppnå en avtale. Mine forhandlere har sittet i Bergen på overtid, men det endte dessverre med brudd, sier fiskeriministeren.

Statsråden sier at Norge har vært opptatt av stabilitet og forutsigbarhet for makrellfisket og at man derfor ønsker en langsiktig avtale med fast fordeling og gjensidig soneadgang. Partene har ikke lykkes å komme til enighet på noen av punktene.

– Bytte av fiskekvoter er en utfordring fordi EU har problemer med å betale for torsken i Barentshavet med kvoter i egne farvann som er av interesse for Norge. Heller ikke her kunne EU komme oss i møte, sier Berg-Hansen.

Norge og EU er heller ikke blitt enige om tiltak for å redusere utkast av fisk.