HARRY TILLER Frogner

Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, Tor Kjærvik, stiller Per Orderud nærgående spørsmål om hans fortielse av skuddet lille julaften 1998.

— Hvorfor kan du bryte taushetsløftet overfor en nær slektning, og ikke overfor politiet?

— Jeg tok det opp en del ting med min nære familie, i all fortrolighet.

— Men var ikke tiden moden for å ta dette opp med politiet da, når du først hadde brutt ditt taushetsløfte?

— Jeg fikk råd av min forsvarer til å stå på min opprinnelige forklaring til det eventuelt forelå en tiltale, svarte Per Orderud.

Advokat Tor Kjærvik ville også ha Per Orderuds tanker omkring hvordan det er mulig for Kristin Kirkemo Haukeland å lage en tegning av kårboligen der drapene skjedde under politiforklaringene. Per Orderud har i sine tidligere forklaringer for retten sagt at Kristin aldri har vært i kårboligen før under rettens befaring onsdag.

— Tegningen er ikke identisk med kårboligen akkurat. Inngangspartiet er der, men dette har jeg egentlig svart på tidligere.