Det var i går BT skrev om den 27 år gamle Bømlo-kvinnen som fikk en skrue 2,5 cm inn i hjernen da hun i fjor høst ble behandlet på Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland etter en ulykke.

I utgangspunktet skal alle pasienter ha tilgang til egen journal straks de ber om det.

Assisterende fylkeslege Svein Hindal opplyser til Bergens Tidende at det bare er i helt spesielle tilfeller at opplysninger i journalen kan holdes skjult for pasienten.

Da Vespestad var innlagt på Haukeland, måtte hun purre mange ganger og i mange dager før hun fikk lese gjennom journalen.

Da hun endelig fikk journalen, oppdaget hun at legen hadde rettet i journalen uten at det kom frem hva som opprinnelig var skrevet.

Journalforskriftene gir klare retningslinjer hvor hvordan journalrettinger skal foregå.

Skal det gjøres rettinger, skal de gamle formuleringene strykes over og de nye skal føyes til. Det skal også fremgå hvilken dato rettelsene er gjort.

— Min journal er ikke ført slik, sier Vespestad til Bergens Tidende.

Hun forklarer at det er fjernet en setning og en helt annen formulering er satt inn i stedet.

I rapporten som er sendt fra Haukeland universitetssykehus til Norsk Pasientskadeerstatning, er det fra sykehusets side blitt innrømmet at journalen er blitt revidert.

Vespestad har politimeldt legen som behandlet henne. Hun har også klaget til fylkeslegen over behandlingen hun fikk på sykehuset. Saken er innrapportert til fylkeslegen. Dette er fast rutine fra sykehusets side i tilfeller hvor skademelding blir oversendt Norsk Pasientskadeerstatning.

BT AVSLØRTE: Bergens Tidende fortalte i går om kvinnen som fikk en 2,5 cm skrue inn i hjernen.