Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn klaget inn en reportasje i Se og Hør, der bladet trykket bilder av paret sammen med datteren Maud Angelica. Reportasjen bærer overskriften «Maud Angelica (2) følger mammas fotspor». Ifølge klagen skal fotografen fra magasinet ha blitt bedt om å ikke ta fotografier.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har tidligere uttalt at de kongelige, som landets mest offentlige familie, må tåle større oppmerksomhet fra pressens side enn andre. Likevel legger utvalget i PFU til grunn at klagerne først og fremst er foreldre, som i liket med andre foreldre ønsker en trygg og utviklende oppvekst for sine barn.

Utvalget sier at de i dette tilfelle ikke kan se at oppslaget har en karakter som isolert sett får negative konsekvenser for barnet. Bildene er heller ikke krenkende. Likevel skal det vises respekt for menneskets rett til privatliv, og det er viktig at redaksjonene lytter til innvendinger fra barns foreldre. Derfor har Se og Hør opptrådt kritikkverdig på dette punktet, slår PFU fast.

I utvalget som kom med kritikk mot Se og Hør, sitter Odd Isungset, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard, Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum og Henrik Syse.