Brønnøy kommune har hatt ansvaret for den medisinske tjenesten siden 1988. En undersøkelse av tjenestens kvalitet har nylig avdekket store mangler ved den totale gjennomføringen.

Blant annet har personale fått mangelfull opplæring, og halvparten av engangsutstyret var gått ut på dato, noe av det for 15 år siden. Det regionale helseforetaket Helse Nord har besluttet med øyeblikkelig virkning å overføre ansvaret til Helgelandssykehuset. (NTB)