Myndighetene regner med at influensaen vil utvikle seg omtrent likedan i England og Norge, men England rammes først. Derfor er de engelske tallene interessante.

Det opplyser helseminister Bjarne Håkon Hanssen, som fredag avbrøt ferien for å bli oppdatert av Helsedirektoratets fagfolk om influensasmitten. Sammen med helsedirektør Bjørn-Inge Larsen orienterte han om planene som nå utarbeides.

Hittil er det registrert 197 tilfeller av svineinfluensa i Norge. Internasjonalt er det registrert 150.000, men i praksis regner man med at minst halvannen million mennesker er blitt smittet.

80.000 hosteråd

Myndighetene vil ikke stenge skoler og barnehager eller gripe inn i andre samfunnsfunksjoner for å hindre smitte. Derimot er det under trykking 80.000 plakater med «hosteråd» og regler for god håndhygiene.

Helseministeren mener at alle skal følge smittevernrådene nærmest i solidaritet med de grupper som er spesielt utsatt, men samtidig fastslo han at det ikke er aktuelt å fraråde nordmenn å reise til land der smitten allerede har satt seg fast.

Informasjonstelefon

Fra 3. august åpner en nasjonal informasjonstelefon med nummer 815 55 015 der folk kan få orientering om influensaen.

– Men det er ikke her du skal ringe hvis du selv blir syk, sa helseministeren.

Han mener ideen om å bruke tall fra England i planleggingen av tiltak mot pandemien vil være til god hjelp, fordi britene rammes før Norge. Hos oss er det ennå ikke tale om fri smitte – det vil si at alle risikerer å bli smittet. De 197 som er syke til nå, kan alle føres tilbake fra smitte som stammer fra utlandet.

Prognosetallene fra England vil antakelig foreligge ganske snart.

– Viser de at vi trenger flere respiratorer, ja så kjøper vi det, sa Hanssen.

Helsesektoren utsatt

Helsedirektøren viste til at de fleste vil oppleve det som en ordinær influensa dersom de blir smittet av det nye viruset. Men den ventede epidemien i Norge vil kan likevel utvikle seg noe annerledes enn den ordinære sesonginfluensaen, mener han.

– Vanlig influensa er kritisk for folk som befinner seg i livets siste fase. Svineinfluensaen ser ut til å ramme andre grupper syke. Dessuten har vi ingen vaksine mot den ennå, og fordi den rammer unge og yngre må vi regne med stort frafall i arbeidslivet.

– Det er spesielt alvorlig fordi helsearbeiderne trolig vil bli syke på et tidspunkt da det mer enn normalt er behov for dem i jobb.

Forsvaret

På fredagens møter ble det også vurdert i hvilken grad man i en eventuell krisesituasjon kan bruke folk fra Forsvarets Sanitet og studenter på de helsefaglige linjer dersom fraværet blant helsepersonell blir for stort, sier helsedirektøren.

Helseministeren mener den gode nyheten i dagens situasjon er at vaksinen kommer tidligere enn beregnet på grunn av en hasteprosedyre for internasjonal godkjenning.