KJELL T. BARØY, NTB

Soldatene skulle etter planen delta i øvelsen «Joint Winter 2001» som bakkemannskap for fire radarovervåkingsfly av typen AWACS. Beslutningen om kansellering ble tatt av øverstkommanderende i Nord-Norge fredag kveld, etter anbefaling fra fylkesveterinæren i Sør-Trøndelag, som er fagmyndighet på området.

Møtet ble holdt etter at Statens dyrehelsetilsyn bestemte at britiske soldater som er kommet eller kommer til Norge etter 1. februar ikke får delta i militærøvelsen «Joint Winter 2001».

Beslutningen åpnet likevel for at det for nøkkelpersonell kunne gjøres unntak fra bestemmelsen om forbud. Men oberstløytnant Lien avviser at Forsvaret har prøvd å få gjennomslag for at noen av de 300 britene kunne få delta i øvelsen

— Disse mannskapene er nødvendige for å operere AWACS-flyene. Det gir derfor ingen mening å la noen komme. Alle eller ingen måtte komme, sier oberstløytnant Lien.

Soldatene inspisert Hovedtyngden av de 1.600 britiske soldatene som skal delta på øvelsen «Joint Winter 2001» får lov å gjennomføre øvelsen. De ankom Norge i begynnelsen av januar, og utgjør derfor ingen fare eller risiko for smittespredning. Hovedtyngden av landstridskreftene, og dermed også hovedtyngden av alt personell, skal øve i Ofoten-området. Kun 83 av de britiske soldatene som befinner seg i dette området., er kommet til Norge etter 1. februar.

— De er inspisert av distriktsveterinæren, og alt er funnet betryggende, sier oberstløytnant Lien. Han vet likevel ikke om situasjonen for de 83 må vurderes på nytt, etter at forbudet ble besluttet fredag kveld.

Ikke gårdsbesøk Statens dyrehelsetilsyn besluttet fredag kveld i tillegg å nekte personer fra Storbritannia eller Nord-Irland å oppsøke gårder som har klovdyr. Bønder i Sør-Trøndelag truet med å sperre rullebanen på Ørlandet med traktorer hvis de britiske soldatene får delta i militærøvelsen «Joint Winter 2001».

Bøndene fryktet at soldatene kan ha med seg smitte fra munn— og klovsyke dyr. Norges Bondelag rykket tidlig fredag ut med krav til forsvarsminister Bjørn Tore Godal om at militærøvelsen måtte innstilles eller begrenses.

— Vi er godt fornøyd med den raske reaksjonen fra Statens dyrehelsetilsyn. Men vi regner med at de britiske soldatene som er ventet til Ørlandet mandag, nå ikke kommer til Norge, sier leder Kirsten Indgjerd Værdal i Norges Bondelag.