Det er andre gang på under en uke at Kystvakten har oppbrakt en britisk tråler i norsk økonomisk sone.

«Searcher» blir eskortert til Stavanger, der den vil bli overlevert Rogaland politidistrikt ved ankomst natt til søndag.

Det britiske fartøyet ble rutinemessig inspisert rett vest av Stavanger lørdag morgen, cirka 1,7 nautiske mil inne i norsk økonomisk sone.

Vaktsjef ved Sjøoperasjonssenteret i Stavanger, kapteinløytnant Atle Selvær, opplyser til NTB at fartøyet benyttet 80 mm trål og førte ikke norsk fangstdagbok. Fartøyet hadde heller ikke meldt seg aktiv i norsk sone.

Sist mandag kveld ble den britiske tråleren «Magie M» oppbrakt av KV «Ålesund», som eskorterte fartøyet til Bergen. Også dette fartøyet opererte ulovlig innenfor norsk økonomisk sone.