Det var det mest overraskende vedtaket som ble gjort under Nordsjøkonferansen i Bergen, som ble avsluttet torsdag.

Frankrike, som også driver gjenvinning av atomavfall, støttet ikke vedtaket.

Nå forplikter Storbritannia seg til å vurdere andre måter å håndtere brukt kjernebrensel på i fremtiden.

Miljøvernminister Børge Brende karakteriserer beslutningen som viktig. — Gjennom dette vedtaket aksepterer også Storbritannia at radioaktive utslipp er skadelige, sier han.

Den oppsiktsvekkende formuleringen i ministerdeklarasjonen vil imidlertid ikke få noen konsekvenser for de radioaktive utslippene til havet de nærmeste årene.

Norge forsøkte forgjeves å få de andre Nordsjølandene med på et forbud mot transport av radioaktivt materiale til havs.

På pressekonferansen torsdag understreket for øvrig Storbritannias miljøvernminister Michael Meacher at han vil overbringe den «dypfølte» norske bekymringen over Sellafield til sine regjeringskolleger og statsministeren. I løpet av mars eller april tas beslutningen om hvorvidt technetium-utslippene vil bli stanset.