59 prosent mener at soldatene straks bør hentes hjem fra Irak, mens 53 prosent mener at britiske styrker bør trekkes ut av Afghanistan, viser en meningsmåling YouGov har gjort for The Daily Telegraph.

29 prosent av de spurte mener britiske styrker bør bli værende i Irak i minst ett til to år til, mens 33 prosent mener de bør bli værende i Afghanistan.

140 britiske soldater er siden invasjonen i 2003 drept i Irak, der landet har rundt 7.000 soldater stasjonert i Basra-området. En firedel av disse skal etter planen hentes hjem i løpet av de neste månedene.

I Afghanistan er 51 britiske soldater drept siden 2001. Også her har Storbritannia i dag rundt 7.000 soldater stasjonert.

Hele 65 prosent av britene mener statsminister Tony Blair bør bruke mindre på militære operasjoner i utlandet og redusere det militære ambisjonsnivået, mens 19 prosent mener at Storbritannia bør fortsette å spille samme rolle internasjonalt som i dag.

72 prosent mener at Storbritannia bør være tilbakeholdne med å involvere seg i konflikter som ikke direkte berører britiske interesser, viser YouGov-målingen.