Mens 24 prosent av innbyggerne i England, Wales, Skottland og Nord-Irland er overvektige, gjelder dette kun 8 prosent av innbyggerne i Italia og 9 prosent i Frankrike, melder BBC. Det tilsvarende tallet i Irland, Tyskland og Spania er 12 prosent.

Statsminister Tony Blair sier i en kommentar at folk må ta et visst personlig ansvar for sin egen helse hvis landet fortsatt skal ha råd til et anstendig helsevesen.

For to måneder siden varslet Helsedepartementet at 14 millioner engelskmenn vil være overvektige i 2010 hvis utviklingen fortsetter.

Rapporten viser også at befolkningen i Nord-England er aller verst stilt når det gjelder helseproblemer. Der er forventet levealder for menn to år kortere enn i sør, blant annet på grunn av mer overvekt og røyking.

Overvekt har seilt opp som et viktig politisk tema i Storbritannia etter at stjernekokken Jamie Oliver startet en kampanje for bedre skolemat i fjor.

FEIT: Engelske menn er feitest i Europa.