• Inntrykket er at den britiske regjering er hardt presset for å stanse de radioaktive technesium-utslippene fra gjenvinningsanlegget Sellafield, sier leder i Unge Høyre, Ine Marie Eriksen, til NTB.

Sammen med Monica Tjelmeland, Unge Venstre, og Geir Are Nyeng, AUF, leverte hun mandag ettermiddag et skarp protestbrev til den britiske ambassaden i Oslo. Brevet er adressert til den britiske regjeringen.

— Det ble mottatt av pressetalsmannen Charles Davies, og vi ble gitt anledning til å utdype våre argumenter. Han hørte oppmerksom på oss og sa at det ikke er få protestbrev som den senere tid er oversendt regjeringen, sier Eriksen etter det vel ti minutter lange møtet.

Tverrpolitisk

Protestbrevet ble overlevert i forbindelse med en tverrpolitisk demonstrasjon utenfor ambassadebygningen. Monica Tjelmeland, som er leder i Unge Venstre, konstaterte i en appell at Venstre allerede har protestert mot Sellafield-utslippene og at 40.000 nordmenn står bak den protesten.

Hun vedgikk at man fryktet at miljøvernminister Børge Brende ville legge seg på en defensiv holdning vis-à-vis de britiske myndigheter, men at han heldigvis har inntatt en offensiv holdning til problemene med utslipp av technesium. Og Unge Venstre-lederen sa seg fornøyd med at det vurderes lagring på land av technesium.

Norges og andre europeiske lands poeng med å protestere mot utslippene er at man ønsker å være føre-var i spørsmålet om eventuell giftspredning til mennesket. Man vet allerede at utslippene av radioaktivt technesium er til stor skade for fisken i havet.

Europeisk

Ine Marie Eriksen sier at det nok er Irland som protesterer hardest og er mest kritisk til Sellafield-utslippene, siden dette skjer i Irskesjøen. Men den norske regjerings protest har heller ikke vært til å misforstå fordi det skjer en forurensning av norsk kystlinje.

Via Unge Høyres og Kristelig Folkepartis Ungdoms europeiske organisasjon ble det for to uker siden sendt et krav om at utslippene må stanses.

På møtet med pressetalsmann Charles Davies ble de norske ungdomspolitikerne gjort kjent med at den britiske regjering nå vurderer nye grenseverdier for utslipp fra Sellafield, men han kunne ifølge Ine Marie Eriksen ikke gi noen tidsramme for disse vurderingene.

(NTB)