Kommisjonen ga i fjor britene ordre om å holde seg til sine opprinnelige planer om utslipp av karbondioksid i perioden fra 2005 til 2007. Disse planene var ledd i EUs opplegg for handels med utslippskvoter.

Første instans i EUs rettssystem, med sete i Luxembourg, ga onsdag den britiske regjering medhold i dens klage på kommisjonens beslutning. – Storbritannia har rett til å foreslå endringer, selv om disse fører til en økning i den totale utslippsmengden, het det her.

EUs opplegg for kvotehandel ble lansert i januar i år som et viktig ledd i det europeiske arbeidet med å oppfylle Kyoto-avtalens bestemmelser om utslippskutt. Storbritannia mener nye og mer pålitelige data gjør det mulig å sette et mer beskjedent mål for kuttene.

Den første internasjonale klimakonferansen på regjeringsplan siden Kyoto-avtalen ble undertegnet i 1997, innledes i Montreal i Canada mandag til uken. Hovedtema på Montreal-konferansen ventes å bli arbeidet for kutt i utslipp av drivhusgass fra 2013.