Til nå er Høyre vinnerpartiet i regjeringen. Skattelettelser og billig sprit ble prioritert ved forrige korsvei.

Det er Høyres statsråder som har hatt mest fart i seilene, til tross for at partiet har måtte gi innrømmelse i likestillingens navn.

Skattelette til 31 milliarder

På budsjettkonferansen på Halvorsbøle er hovedoppgaven for Kjell Magne Bondevik og Per-Kristian Foss å legge grunnlaget for at tre partier på ordentlig kan bli ett, i samarbeidsregjeringen.

Budsjettet for i år fikk regjeringen bare tre uker på å korrigere. Det holdt ikke til å kunne snu opp ned på forslaget fra den avgåtte Stoltenberg-regjeringen.

Denne gangen er alt mulig. Samarbeidsregjeringen har hånd på budsjettet fra start til mål.

Finansministeren har allerede varslet at landet trenger større skattelettelser. I tillegg til de ni milliardene som ble vedtatt i fjor høst.

I løpet av denne stortingsperioden har regjeringen lovet at skatte— og avgiftsnivået skal ned med til sammen 31 milliarder kroner.

Regjeringen har blant annet forpliktet seg til å fjerne hele boligskatten i perioden og å redusere elavgiften. Dette er avgiftslettelser som når de mange, og som er like viktig for alle de tre partiene.

Carl I. Hagen lar seg heller neppe avspise med småpenger i budsjettforhandlingene denne høsten.

En slag for barnefamiliene

Regjeringen og KrF-statsråd Laila Dåvøy må kunne møte barnehagealliansen SV/Frp med noe håndfast.

Alliansen har lovet flate barnehagesatser på 1.500 kroner innen 2003. Prisen på løftet har regjeringen beregnet til fem milliarder kroner.

I Sem-erklæringen lover regjeringen barnehageplasser til alle innen 2003. Staten skal også øke subsidiene fra 50 til 80 prosent.

Skjebnen for en storstilt barnehagesatsing avgjøres i disse dager på budsjettkonferansen.

I løpet av de tre neste årene har regjeringen også lovet mer i kontantstøtte og større fradrag på skatten for pass av barn.

Kollektivregjeringen

Samferdselsminister Torild Skogsholm har lovet å gå inn i historien som den som virkelig fikk gjennomført forbedringer for kollektivtrafikken.

Snart legger hun frem en stortingsmelding om kollektivtrafikken og hun har allerede garantert forbedringer.

I Sem-erklæringen lover de tre å satse 1,5 til 2 milliarder kroner på kollektivtrafikk. Først skal kvaliteten opp, dernest skal prisene ned.

Regjeringen har alt maktet å fremstå med en skjerpet miljøprofil.

På Halvorsbøle må regjeringen diskutere om det er på tide å begynne arbeidet med å rydde opp i gamle miljøsynder eller å satse enda mer penger på alternative energikilder.

Prinsippene ble de enige om på Sem.

Lang liste løfter

Listen over løftene busserullkameratene har gitt hverandre og velgerne er lang.

  • U-hjelpsbudsjettet skal økes med 1,5 milliarder kroner.
  • Forsvaret trenger 4 milliarder kroner mer for å gjennomføre strukturen Stortinget har vedtatt.

Dersom Bondevik regner med Carl I. Hagens hjelp for å få budsjettet i havn er dette et viktig punkt.

  • Fattige i Norge er lovet en håndsrekning.
  • Innen helse er det vedtatt en rekke planer som koster penger å gjennomføre.

Og ikke minst er kommuneøkonomien en nøtt på Halvorsbøle. Kommunepolitikere, særlig fra KrF, føler seg presset og utsatt for store prøvelser fra kommunalminister Erna Solberg.

Til tross for den lange listen med gode løfter har regjeringen satt som sitt hovedmål ikke å øke statens utgifter noe særlig.

Bondevik står ovenfor politisk trolldomskunst på Halvorsbøle.