Små brikker på folk og utstyr skal ved hjelp av ultralydsignaler kunne avsløre hvor tingene og folkene befinner seg.

Utgangspunktet for oppfinnelsen er kanskje litt skummelt fra pasienters ståsted: «Det startet med behovet for å holde rede på sykehusjournaler som fløt rundt i sykehussystemet», skriver forskningsmagasinet Gemini.

Ideen kom fra tidligere lege og helsebyråkrat Ole B. Hovind, og selskapet Sonitor har jobbet med den i seks år, tro mot helsemålgruppen. Men også andre interesserte står i kø

Letesystemet går så grundig til verks at det kan avsløre posisjonen til det forsvunne objekt med bare få centimeters margin.

Forskere ved SINTEF har hjulpet barnet til verden. Foreløpig er dingsen man fester på ting og personer omtrent så stor som en lighter. Ved hjelp av en spesiell teknologi skal den imidlertid gjøres til en bitte liten brikke.

Brikkene sender ut ultralyd (som ikke skader ømfintlig sykehusutstyr). I rommene monteres detektorer i veggene. Ved hjelp av PC kan man så oppdage hvor i bygningen den savnede tingen befinner seg.

SINTEF-forskerne jobber nå videre for å gjøre brikken så liten at den kan hente driftsenergi fra omgivelsene og klare seg uten batteri.

Nå skal også Statoil eksperimentere videre med systemet, for å finne måter å unngå kranulykker. Sonitor er dessuten i dialog med rundt 60 internasjonale selskaper som er interessert i teknologien.