— Nei, det har jeg overhodet ikke gjort. Det er ikke jeg som bevilger penger til denne granskingen. Det er helt ukjent for meg at landsrådet har denne oppfatningen, og oppfatningen er feil. Jeg har ikke vært involvert i denne saken utover at jeg har vært med på diskusjonen i styret.

— Er landsrådet de rette til å bestemme om du skal fortsette eller ikke?

— Nei, egentlig ikke. Hvis landsrådet har synspunkter på dette, må jeg bare ta det til etterretning. De kan komme med en uttalelse til styret om hva de mener, men til syvende og sist er dette en styresak, ifølge våre vedtekter. Det er opp til styret å avgjøre om de vil ha en ny midlertidig generalsekretær frem til en ny permanent generalsekretær blir ansatt. Og jeg er ikke en kandidat til den permanente stillingen.