Tiltaket ble klart etter et møte i forsvarsledelsen fredag.

— I brevet vil vi gi informasjon om det såkalte Balkan-syndromet og vi oppfordrer også personell til å ta kontakte forsvaret for å gi opplysninger om helseplager som er kommet etter at personellet har vært i tjeneste i Kosovo, sier pressetalsmann Per Høiby i Forsvarets overkommando til NTB.

I tillegg skal forsvaret lage en informasjonspakke som sendes ut til allerede rekrutterte soldater som er eller skal i tjeneste på Balkan.

Forsvarets overkommando har tidligere sagt at de ikke vil gjennomføre noen omfattende helseundersøkelse av de 2.500 soldatene som har tjenestegjort for Norge i Kosovo. Nå sier Høiby at forsvaret ikke lenger utelukker en undersøkelse, men at de vil avvente svar på brevene før en vurdering av en allmenn helseundersøkelse av soldatene kan finne sted.

Norges Offisersforbund og Befalets Fellesorganisasjon har gått hardt ut mot forsvaret og krevd helsesjekk av et representativt utvalg av det norske personellet. Flere italienske og belgiske soldater har dødd av leukemi etter å ha tjenestegjort på Balkan. Eksperter hevder at soldatenes kontakt med utarmet uran fra NATO-granater kan ha sammenheng med leukemien.