"People of Satan" og "Jewish liars" er eksempler på hets som er påført postsendingene.

I desember ble Posten oppmerksom på at hatske utfall mot jøder og staten Israel var blitt påført post sendt fra ulike steder i Norge. Fellesnevneren for den skjendede posten var at samtlige sendinger hadde vært innom Oslo på sin vei til Israel, skriver POSTavisen.

Senere har Posten fått kjennskap til flere brev påført antisemittiske slagord og hakekors. Etter en intern undersøkelse mener Posten at den ansvarlige for hetsen er å finne blant om lag 100 ansatte i brevsenteret i Postgirobygget i Oslo.

Pressetalskvinne Line Fredriksen i Posten tror det kan bli vanskelig å finne den ansvarlige, og understreker at det også kan dreie seg om en julevikar.NTB