Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité innledet onsdag middag en åpen høring om Rosén-saken.

Hjelles brev ble sendt til forsvarssjef Sverre Diesen en av de siste dagene i november, etter at forsvarssjefen ba om en nærmere utredning om Roséns aktivitet i legekrisen. Diesen mente at Rosén måtte gå fordi han «ikke leverte» den tjenesten i Afghanistan som var påkrevd.

Hjelle skriver at hans forgjenger ved gjentatte anledninger har pekt på hva som trengs for å stille en hensiktsmessig sanitetstjeneste i Norges internasjonale operasjoner. Med 28 vedlegg som dokumentasjon viser Hjelle hvordan Forsvarets Sanitet har kommet med en rekke forslag om hvordan kirurgdekningen kunne forbedres.

Fungerende sanitetssjef Hjelle skriver samtidig at Forsvarets Sanitet aldri har fått anledning til å følge opp sine egne forslag for å gjøre kirurgstillingene i Forsvarets attraktive.