Programmet handlet om en konkursrammet bedrift på Lillehammer der gründeren opplevde å bli satt på sidelinjen i egen bedrift, i det han mente var en kupplignende operasjon.

Banken som var involvert i bedriften ble utpekt som aktiv i operasjonen.

I programmet ble den tidligere banksjefen intervjuet over telefon. Samtalene ble tatt opp på bånd, uten at han var gjort oppmerksom på det.

Eks-banksjefen klagde både over selve opptakene, og over at deler av samtalene ble brukt i programmet mot hans vilje.

PFU kritiserer NRK Brennpunkt for å ha trosset den tidligere banksjefens forutsetninger for å la seg intervjue, men gjør det samtidig klart at det var presseetisk akseptabelt å gjøre opptakene uten klagerens vitende.