• Det er skremmende på vegne av ytringsfriheten at Oslo tingrett har stanset Brennpunkt-dokumentaren om NOKAS-saken. Det sier generalsekretæren i Redaktørforeningen.

— Det er første gang en rettsinstans stanser et TV-program. Det må være veldig oppsiktsvekkende og viktige hensyn som ligger bak denne avgjørelsen, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening til NTB.

Han mener det er oppsiktsvekkende at en domstol benytter anledningen til å forhåndssensurere et TV-program. Særlig etter at det er kommet en ny og finpusset paragraf 100 i Grunnloven som gjør det vanskeligere å sensurere, ifølge Øy.

Bernander reagerer

Hele kjennelsen er unntatt offentlighet, men NRK meldte tirsdag ettermiddag at kjennelsen innebærer at Brennpunkt-dokumentaren stanses.

Kringkastingssjef John G. Bernander reagerer sterkt på avgjørelsen fra Oslo tingrett:

– Jeg slutter meg til uttalelsene fra Redaktørforeningens generalsekretær. Denne typen forhåndssensurering burde vi ikke se i det norske rettssystemet. Vi kommer til å alle tilgjengelige rettsmidler for å få omgjort kjennelsen, sier Bernander til NTB.

Heller ikke han kan kommentere innholdet i avgjørelsen siden den er unntatt offentlighet.

Navngitt person

Det skal være en navngitt person i Brennpunkt-dokumentaren om NOKAS-saken som er årsaken til at programmet ble krevd stanset. Programmet inneholder trolig opplysninger som klageren mener kan sette vedkommendes liv og helse i fare. Verken politiet eller Riksadvokaten har klaget programmet inn for retten, ifølge Aftenposten.

Brennpunkt-dokumentaren om NOKAS-saken og politiets etterforskningsmetoder skulle vært sendt tirsdag kveld denne uken på NRK.