Brende er opprørt over at rike Storbritannia nekter å bruke penger på å lagre og rense atomavfallet som forurenser norskekysten.

— Alt sammen koker ned til økonomi. Det går an å stanse utslippene av technetium til havet, og dette fortalte jeg min britiske kollega. Frankrike slipper ikke ut denne typen atomavfall, og jeg forventer at Storbritannia følger deres eksempel, sier Børge Brende etter mandagens møte i London.

Den ferske, men offensive miljøvernministeren fortsetter den norske regjeringens kamp mot Sellafield-utslippene. Mandag innledet han sitt tokt i vesterled med ministermøter i Irland og Storbritannia. Først i Dublin for å bygge allianse med irene som allerede har stevnet sin nabo og storebror inn for havrettdomstolen i Hamburg. Deretter reiste Brende i spissen for en tung norsk delegasjon til London. Der ga han klar melding til sin britiske ministerkollega Margaret Beckett om at Norge ikke aksepterer de radioaktive utslippene av technetium-99 fra atomgjenvinngsanlegget.

— Jeg fortalte at vi i Norge liker svært dårlig de stadig økende radioaktive nivåene langs kysten vår. Det bør være til ettertanke for britene at anlegget deres i Sellafield er en større kilde til radioaktiv forurensning langs kysten av Vestlandet enn det russernes utrangerte anlegg er i Barentshavet, sier Brende.

Nærmer seg grensen

Miljøvernministeren viser til at det er målt radioaktive nivåer på 500-600 bequerell i norsk hummer, tang og tare.

— EUs tiltaksgrense etter atomulykker er 1250 bequerell, så vi nærmer oss dette nivået. Det er alvorlig, sier Brende.

Men de norske protestene faller tilsynelatende for døve, britiske regjeringsører. For heller ikke under gårsdagens samtaler ga miljøvernminister Margaret Beckett noen løfter om å innfri de norske kravene om utslippskutt.

Tirsdag besøker Brende og den norske delegasjonen det omstridte atomanlegget på den britiske nordvestkysten. Også en representant for Statens strålevern deltar på omvisningen.

BA OM JULEGAVE: – Den beste julegave du kan gi det norske folk er å stoppe Sellafield-utslippene, sa Børge Brende til sin britiske kollega Margaret Beckett.
FOTO: RICHARD SAGEN, ADRESSEAVISEN