Det opplyser statsråden i et intervju med avisen Firda. Brende sier han vil be om et møte med ordføreren i Høyanger. Han mener opplysninger tyder på at det kan være grunn til å gå nærmere inn i problematikken.

— Vi skal se på Hydros regnestykke, og gå dypere inn i spørsmålet om lønnsomhet, spørsmålet knyttet til de to andre smelteovnene, og spørsmålet knyttet til et eventuelt salg dersom Hydro skulle ønske å trekke seg helt ut, sier næringsministeren til Firda.

Brende sier han ønsker å rydde av veien all tvil som måtte være skapt om engasjementet hans for utsatte industriarbeidsplasser i Sogn og Fjordane.