Uheldig saksbehandling i to berørte departementer så en stund ut til å åpne for hogst, men Brende vil nå blokkere denne muligheten.

— Jeg kan garantere at ingen verneverdig skog i Norge vil gå tapt. Departementet vil ikke sitte på gjerdet i denne saken, sier Brende til Aftenposten.

Somlet

Norges Naturvernforbund har reagert sterkt på faren for at skogeiere skal kunne starte hogst fordi regjeringen har somlet med å få vedtatt sin endelige verneplan i Stortinget.

Generalsekretær Tore Killingland truer med aksjoner dersom skogeierne setter i gang.

Brende satser på at det raskt blir kjent i vernemiljøer dersom noen skogeiere skulle forsøke seg på hogst. Blir det hogget i den verneverdige utskogen, lover han rask reaksjon fra Miljøverndepartementet.

Opprinnelig

Det er snakk om 46 skogområder, som av Verdens villmarksfond betegnes som de mest verneverdige i Norge. Områdene inneholder gammel skog og regnskog med stort biologisk mangfold, der det fortsatt er mulig å oppleve opprinnelig og levende skogsnatur.

— Hvis noen begynner å hogge, kan vi gå inn med midlertidig vern, slik naturvernloven gir mulighet for. Det er feil at skogeiere bare kan sette i gang etter egen vilje, sier Brende til Aftenposten. Departementet vil til uken foreslå ordninger med kompensasjon til dem som lar urskogen stå.

(NTB)