Han overtar etter Trygve G. Nordby som fratrådte stillingen i oktober i fjor.

Brende har i dag permisjon fra Stortinget for å jobbe som managing director for World Economic Forum i Sveits. Han har tidligere vært både miljøvernminister og nærings— og handelsminister for Høyre.

– Jeg er stolt over å ha blitt valgt til generalsekretær i Røde Kors og ser fram til å være med på å forme fremtiden til en av de viktigste frivillige organisasjoner i Norge og en av de viktigste bevegelser internasjonalt, sier Brende.

Røde Kors-president Sven Mollekleiv er glad organisasjonen nå får en generalsekretær som kombinerer lang erfaring fra det politiske liv med et glødende engasjement for frivillig virksomhet.

– Han har et bredt kontaktnett lokalt, nasjonalt og internasjonalt og besitter en unik kompetanse som vil være viktig for å utvikle Norges største humanitære organisasjon i årene som kommer, sier Mollekleiv.

Børge Brende tiltrer stillingen i løpet av sommeren 2009. Men allerede mandag møtte de ansatte sin nye generalsekretær på et allmøte.

Børge Brende overtar som generalsekretær etter assisterende generalsekretær Ole Jørgen Krohn-Nydal, som har vært konstituert i stillingen siden Trygve G. Nordby fratrådte i oktober 2008.