Miljøverndepartementet og Statsministerens kontor på forhånd var informert om at Stordalen og hans medaksjonister ville protestere mot atomgjenvinningsanlegget.

— Jeg støtter det politiske innholdet i aksjonen, men regjeringen tar selvsagt avstand fra eventuelle ulovligheter under aksjonen, sier Brende.

FORNØYD: Miljøvernminister Børge Brende.