— Slik deponering kan være i strid med dagens internasjonale regler på havmiljøområdet, sier Børge Brende.

Miljøvernorganisasjonene Greenpeace og Verdens Naturfond (WWF), som hadde klaget SFT-tillatelsen inn for Miljøverndepartementet, jubler over Brendes inngripen.

— Dette er vi kjempefornøyd med. Dette viser at Brende tar internasjonale miljøkonvensjoner på alvor, og er et svært positivt signal foran verdenstoppmøtet om miljø og utvikling i Johannesburg, sier havmiljørådgiver Andreas Tveteraas i WWF-Norge til BT.

- Fornuften seiret

Også Truls Gulowsen i Greenpeace er tilfreds.

— Avgjørelsen var som forventet, men likevel en viktig seier for fornuften. Vedtaket viser også at regjeringen og Børge Brende ser ut til å mene alvor når de sier at de reiser til Johannesburg for å beskytte allerede inngåtte internasjonale miljøavtaler, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

5,4 tonn ren CO2 skulle etter planen slippes ut på 800 meters dyp nordvest for Storegga i Norskehavet. Forsøket er en del av et internasjonalt prosjekt som tar sikte på å få mer kunnskap om deponering av karbondioksid på dypt vann. Bak planene står Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) og en internasjonal forskergruppe.

«Klimabombe»

— Dette dreier seg om et vitenskapelig forsøk med en svært begrenset mengde CO2. Hvorfor er det så farlig?

— Det er all grunn til å tro at forsøket ville vært første steg mot CO2-deponering til havs som et permanent klimatiltak. Storskala-dumping av klimagassen CO2 representer ingen varig løsning på klimautfordringene. Det kan i stedet bli en fremtidig klimabombe dersom gassen lekker ut til atmosfæren. Dessuten kan slik dumping ha alvorlige negative følger for havmiljøet. Det kan få store konsekvenser for dyphavets kjemi og det marine miljø, sier Tveteraas i WWF-Norge.

Nå håper han Brendes avgjørelse setter en endelig stopper for prosjektet.

— Forskning på slik dumping representerer en klimapolitisk blindvei, mener han.

Stanset på Hawaii

Også Truls Gulowsen i Greenpeace regner med at prosjektet nå aldri vil bli gjennomført.

— Dumping av industriavfall i havet er ulovlig både i henhold til London-konvensjonen og OSPAR-konvensjonen. Norge er medlem av begge disse konvensjonene, sier han.

Et lignende prosjekt utenfor Hawaii ble avvist av amerikanske myndigheter for to år siden etter langvarig motstand fra miljøvernere og lokale innbyggere.

I begrunnelsen fra miljøvernministeren heter det blant annet at man ikke ønsker å gjenåpne som dumpeplass for avfall.