Britene er redd for forurensning av grunnvannet på britisk jord.

— Men å kjøre det ut i havet slik at det kommer til Norge, synes de er en god idé, sa Brende etter et møte om Sellafield fredag med den irske minister for offentlige virksomheter, Mary O'Rourke.

— Det er et paradoks at britene ikke vil lagre utslippene på land fordi de er redde for at stoffet technetium skal trenge ned i grunnvannet, sa Mary O'Rourke til pressen.

Irsk rettssak

Norge og Irland gjentok fredag kravet om stans i de radioaktive utslippene fra det britiske gjenvinningsanlegget, utslipp som forurenser både Irskesjøen og Nordsjøen.

— Jeg er sikker på at det vil vise seg at utslippene er farlige både for folks helse og for livet i havet. Vår regjering snakker stadig med den britiske statsminister Tony Blair om utslippene, men vi når ikke frem. Derfor vil Irland ta rettslige skritt mot Storbritannia for å få stanset utslippene, sa O'Rourke til pressefolk etter møtet med Brende.

— Vi i Irland er lidenskapelig imot de farlige Sellafield-utslippene. Det er kort vei fra England over sjøen til Irland, sa O'Rourke.

Mars neste år

Forhandlingene i rettssalen innledes trolig i mars neste år, og søksmålet bygger blant annet på FNs havrettstraktat.

Men før den tid kommer Sellafield-saken til å bli tatt opp under Nordsjøkonferansen i Bergen i neste uke. Miljøminister Børge Brende er fornøyd med at eierne av Sellafield har planer om å lagre og rense avfallet på land, men frykter at den britiske regjeringen kan ødelegge disse planene med å avslå en søknad om lagring.

(NTB)