Frustrasjonen over britiske myndigheters manglende vilje til å stanse de omstridte utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 kom klart til uttrykk under onsdagens møte i SAVOS (Samar-beidsrådet for Vest— og Sørlandet). Både Bellonas fagmedarbeider Erik Martiniussen og Hordalands fylkesordfører Gisle Handeland mener det er på høy tid å føre kampen mot atomutslippene inn i et nytt og mer aksjonsrettet spor. Brevskriving og muntlige protester har ikke gitt resultater.

«Ikke oppnådd noe»

Miljøstiftelsen Bellona hevder statsråd Børge Brende ikke har oppnådd noe som helst i forhold til den britiske regjeringen.

— Miljøvernministeren snakker ikke lenger så ofte og så høyt om Sellafield. Jeg tror han frykter et sviende politisk nederlag. Det er ingen tvil om at en britisk beslutning om å fortsette utslippene, vil være et alvorlig prestisjetap for Brende, mener Martiniussen. Han mener Brendes offensive tone like etter at han tiltrådte som statsråd, står i grell kontrast til Sellafield-linjen han har lagt seg på den siste tiden.

— Brende uttalte seg i fjor høst kritisk om den statsstøttede atomforskningen ved Halden-reaktoren. Her drives blant oppdragsforskning på kjernebrenselet MOX for Sellafield-eieren BNFL. Ifølge en rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt bidrar virksomheten i Halden til å videreføre driften ved atomgjenvinningsanlegget. «Har mistet troverdighet»

— Men på statsbudsjettet for neste år foreslår Bondevik-regjeringen å bevilge 95 millioner kroner til tre nye år med atomforskning i Halden.

Nå sier Brende «det er søkt å koble Sellafield med Halden-reaktoren». Både dette, og flere an-dre eksempler, viser at Brende har mistet troverdighet og mangler ryggrad i Sellafield-saken, hevder Martiniussen. Han etterlyser også Bondevik-regjeringens politiske og moralske støtte til Irland, som i disse dager fører rettssak om Sellafield mot britene i Haag. - Og det er blitt merkelig stille rundt Brendes trussel fra i fjor om å stevne Storbritannia, sier Martiniussen. Onsdag deltok Bellona-medarbeideren på rådsmøtet i SAVOS i Bergen der Sellafield-saken sto øverst på dagsordenen. Fylkespolitikere fra Sør- og Vestlandet har lenge engasjert seg mot de radioaktive utslippene til havet, og tålmodigheten er nå i ferd med å ta slutt.

Britene har i ett år lovet en avgjørelse om Sellafield-anlegget skal få fortsette å slippe ut det radioaktive avfallet, men beslutningen lar fortsatt vente på seg. Nå er regionpolitikerne fra kystfylkene mektig lei det de oppfatter som trenering av saken fra britisk side.

«Holdt for narr»

— Både vi som bor langs kysten og våre nasjonale myndigheter blir holdt for narr av den britiske regjeringen, sier fylkes-ordfører Gisle Handeland, som selv har skrevet brev til Tony Blair for å «målbære kystbefolkningens frykt og sinne». Han legger til at fylkesutvalget i Horda-land har nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til mer «utradisjonelle arbeidsmåter» i Sellafield-kampen.

På SAVOS-møtet onsdag var det også rungende enighet om å lage både handlingsplan, og bygge allianser innad i Nordsjøkommisjonen og organisasjonen CPMR, som omfatter 150 europeiske kystregioner. - Vi gir oss ikke. Vi fikk stanset atomanlegget Dounreay i Skottland og vant slaget om den sure nedbøren, minnet representantene hverandre om.