Han kaller det en viktig delseier, men understreker at det ikke er fattet noe endelig vedtak om hva som skal skje med utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99.

— Jeg har snakket med Michael Meacher, nestkommanderende i det britiske miljøverndepartementet. Han sier at den britiske regjeringen vil gjennomgå muligheten for å etablere et midlertidig forbud mot utslipp av technetium mens man utreder muligheten for å rense og lagre utslipp, sier Brende til NTB.

Norsk protest

Brende mener den britiske regjeringen nå har lyttet til protestene fra den norske kystbefolkningen. Han har selv hatt ti møter med britiske miljøvernmyndigheter om Sellafield det siste året, men advarer mot å tro at problemet nå er løst.

— Det den britiske regjeringen har sagt, er at den vil gjennomføre et midlertidig forbud mot utslipp hvis dette er mulig. Den skal bruke tid på å utrede muligheten for rensing og lagring. Dette er en prosess som skal gå i tre måneder, og så skal den endelige beslutningen tas. Men det er åpenbart slik at den britiske regjeringen vil gjøre det den kan for å redusere utslippene, sier Brende.

Forbud mot utslipp betyr ikke stans i virksomheten på atomgjenvinningsanlegget i Sellafield. Avfallet blir lagret i tanker, og i dag blir det sluppet ut i havet når tankene er fulle. Et eventuelt midlertidig forbud mot utslipp betyr at avfallet må lagres på andre måter.

Metoder

Det britiske miljøverndepartementet og helsedepartementet godkjente onsdag forslagene om metoder for reduksjon av utslippene, som det britiske miljøbyrået har laget. Ifølge miljøvernminister Margaret Beckett vil de føre til at utslippene kan bli redusert fra dagens 90 terrabecquerel (TBq) i året til 10 TBq innen 2006.

Et midlertidig forbud mot utslippene blir også vurdert, opplyste Beckett.

— Det er ikke bevist for at utslippene, selv på dagens nivå, skader helse eller miljø. Men vi er klar over at utslippene er en kilde til bekymring for våre internasjonale partnere, sa Beckett da forslagene ble lagt fram i London onsdag.

-Skuffende

Venstres miljøpolitiske talsmann Gunnar Kvassheim, som har gjort Sellafield-kampen til sin merkesak, er derimot svært skuffet over vedtaket.

— Det er meget skuffende at den britiske regjeringen har besluttet at Sellafield-anlegget kan fortsette med sine radioaktive utslipp fram til 2006. Det betyr at de ikke har tatt den massive motstanden i Norge og andre Nordsjø-land på alvor. Vi vet imidlertid at britiske myndigheter har opplevd det sterke engasjementet mot Sellafield-utslippene som meget ubehagelig.

Derfor må kampen mot utslippene fortsette og intensiveres, sier Kvassheim i en pressemelding.

— Det norske presset har sikkert medvirket til at den britiske regjeringen instruerer miljødirektoratet til å vurdere et moratorium på utslippene i påvente av at ny renseteknologi kan installeres. Det gir et visst håp, men det er underlig at regjeringen ikke selv har vedtatt at et slikt moratorium skal innføres, legger han til.

(NTB)