Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at økningen i perioden er på 17 prosent. I 2001 ble det sluppet ut 19,6 tonn kobber til luft. 40 prosent av dette kommer fra bremseklosser, mens forbrenning av bensin og diesel står for en drøy firedel.

Utslipp av krom i 2001 er beregnet til sju tonn. Den største delen av disse utslippene kommer fra industrien, og industriutslippene er kraftig redusert som følge av renseanlegg.

Også utslippene av arsen er redusert med en tredel siden 1990. Mens utslippene av bly, kadmium og kvikksølv er redusert med henholdsvis 97, 58 og 44 prosent fra 1990 til 2001.

(NTB)